AQUILANIU

Marc Temporal

Documentat en 1367

Marc Geogràfic

Lleida (Catalunya)

Tècniques

Forjador

Perfil i debat historiogràfic

[Aquilaniu]

La identitat d’Aquilaniu s’associa amb la d’un forjador que el 1367 es documenta treballant en els carrils de les llànties de La Seu Vella de Lleida (ALONSO, 1976).

Obres

Obres documentades

  • Carrils de les llànties de La Seu Vella de Lleida.

Textos Documentals

La documentació cita:

  • Aquilaniu

1367. [(…) aquilaniu per los carrils dls llanties].

ACL. Vol. 43. Ll.O. Any 1367, f. 21r. (Edició: ALONSO, 1976, p. 38).

Text: Verónica Abenza

Bibliografia

ALONSO 1976: 35-38.