OLZINA, Marc

Marc Temporal

Primera meitat del segle XV, documentat entre 1418 i 1444

Marc Geogràfic

Catalunya (utilitza el punxó de Barcelona) i País Valencià (València)

Tècniques

Fosa, argent sobredaurat, planxa retallada i cisellada. Ús d’esmalts.

Perfil i debat historiogràfic

Entre 1418 i 1444, un degoteig irregular de notícies documentals situen l’argenter Marc Olzina a la ciutat de Barcelona. Entre aquestes les relatives a la seva única obra documentada i conservada, la Creu dels Sants Màrtirs de Cardona. A saber, el contracte (1420) –amb la seva cancel·lació (1427)–, un pagament a compte de la peça (1422) i una reclamació de l’obra (sense datar). La documentació valenciana també ofereix notícies on apareix “an March Olzina, argenter de la ciutat de Valencia” (1426). Això, sumat al fet que s’atesten d’altres orfebres amb cognom Olzina a València, fa plantejar la possibilitat de que Marc Olzina en fos oriünd. De ser així, el seu itinerari vital seria similar al d’altres reputats argenters com Pere Bernés o Bernat Lleopart.

És, doncs, únicament la creu cardonina que ens permet descobrir la personalitat artística de Marc Olzina. L’elevadíssima qualitat de l’obra el mostra com un dels orfebres més destacats del panorama barceloní –utilitza el punxó de la ciutat BAR–; on encaixa també a la perfecció per l’estructura tipològica de la peça, plenament en consonància amb les creus processionals més destacables de la primera meitat del segle XV, com ara la de Sant Nicolau de Cervera. Les figures escultòriques sota dossers de la creu adopten les formes característiques del gòtic internacional –com li correspon cronològicament–, permetent establir paral·lelismes estilístics amb l’escultura catalana del moment.

La historiografia cardonina, entre la qual destaquen els treballs de J. Serra Vilaró, no només donà a conèixer la creu dels Sants Màrtirs i de retruc l’argenter, sinó que són significatives les aportacions que ha fet al respecte. Amb un tarannà més monogràfic, l’argenter va ser inclòs en el treball de N. de Dalmases sobre l’orfebreria gòtica barcelonina. Tot i no centrar-se en aquestes coordenades espacio-temporals, em sembla ressenyable l’aportació de J. L. Gil Cabrera plantejant possibles vincles familiars amb d’altres argenters valencians.

Obres

  • Creu dels Sants Màrtirs de Cardona: és l’única peça documentada i conservada de Marc Olzina, conservada a l’església de Sant Miquel de la vila. Probablement realitzà algun encàrrec menor per Alfons el Magnànim.

Comitents

Universitat de la vila de Cardona, finança parcialment la peça també el comte Joan Ramon Folc I (1375-†1441); Alfons el Magnànim (1396-†1458) (?).

Textos Documentals

Documentat entre 1418 i 1444 com a “March Olzina”. L’any 1447 ja havia mort. Documents recollits per la historiografia (vid. infra.)

 

Text: Montse Barniol

Bibliografia

BALLARÓ CASAS- SERRA VILARÓ 1906: 108; SERRA VILARÓ 1913: 163; SANCHIS SIVERA 1922: 633; Exposición Internacional…, 1929, p. 267; GUDIOL 1933: 558; RÀFOLS II 1953: 267; SERRA VILARÓ 1962: 174 I SS.; DALMASES 1992: 255-258; DALMASES 1986: 246; GALERA 2000: 106-107; GIL CABRERA 2005: 265-267; DALMASES 2008: 33-50; BARNIOL-DURAN: 2010.