BERTRAN, Joan

Marc Temporal

Actiu durant el segon quart del segle XV

Marc Geogràfic

Catalunya i Aragó. Nascut a Barcelona i ciutadà de la mateixa ciutat, va desenvolupar la seva tasca artística a San Mateo de Gállego i Zuera (Aragó)

Tècniques

Brodat

Perfil i debat historiogràfic

Puiggarí el documenta a la Barcelona de 1404, juntament amb d’altres artistes inèdits Berenguer Ça Plana. Floriano vincula Joan Bertran a una sèrie de brodadors actius a Barcelona a inicis del segle XV i del qual en destaca l’absència d’obra documentada.

Obres

Segons el diccionari Ràfols, va treballar profusament per als canonges de la Seu d’Urgell. Al 1425 va fer entrega d’una capa sacerdotal a Pere de Carcassona, canonge de la Seu d’Urgell. Posteriorment, al 1430, va confeccionar un drap de paret i un pal·li d’altar per encàrrec del cardenal Pere de Foix.

Text: Laia pérez

Textos Documentals

Apareix documentat amb el nom de Joan Bertan.

Bibliografia

FLORIANO CUMBREÑO 2006, p. 50; P.PUIGGARÍ 1880, III, p. 281; RÀFOLS 1980, p. 128.