ÇA PLANA, Berenguer

Marc Temporal

Finals del segle XIV i inicis del XV

Marc Geogràfic

Catalunya (Barcelona)

Tècniques

Brodat

Perfil i debat historiogràfic

Segons la historiografia, no té obra atribuïda. Puiggarí el documenta a la Barcelona de 1404, juntament amb d’altres artistes inèdits com Joan Bertran. Floriano vincula Berenguer Ça Plana a una sèrie de brodadors actius a Barcelona a inicis del segle XV i del qual en destaca l’absència d’obra documentada.

Text: Laia Pérez

Textos Documentals

Apareix citat com a Berenguer Saplana, Berenguer Zaplana i Berenguer ça Plana.

Bibliografia

FLORIANO CUMBREÑO 2006, p. 50; P.PUIGGARÍ 1880, III, p. 281; RÀFOLS 1980, p. 938.