CASALDAROS, Jaume

Marc Temporal

Documentat a l’octubre i desembre de 1394

Marc Geogràfic

Catalunya (Barcelona)

Tècniques

Brodat en or i plata

Perfil i debat historiogràfic

Cal situar Jaume Casaldaros l’any 1394, com ja en féu ressò Puiggarí segons el testimoni del notari barceloní Eximeno, en motiu de la seva qualitat de brodador d’or i plata a la ciutat de Barcelona, malgrat es desconeix el seu lloc d’origen. Es té notícia de que comprà uns censos gràcies a documents d’octubre i desembre de 1394.

Textos Documentals

Documentat a l’octubre i desembre de 1394, en compres de censos. Notari Eximeno.

Documents (n. Notari 43) AHPB, 43/25 i AHPB, 43/6.

Text: Laila Monge Simeón

Bibliografia

PUIGGARÍ 1880: 278; VIÑAZA 1889: 36; FLORIANO CUMBREÑO 1942: 50-51; RÀFOLS FONTANALS 1951: 240.