COLLS, Gº

Marc Temporal

Documentat en 1367

Marc Geogràfic

Lleida (Catalunya)

Tècniques

Mestre de teules

Perfil i debat historiogràfic

[Gº Colls]

Gº Colls fou un dels menestrals que col·laborà en les obres de La Seu Vella de Lleida. La documentació indica que el 1367 procedí, amb l’ajut del seu fill, a la reparació de la teulada del portal del claustre (ALONSO, 1976).

Obres

Obres documentades

  • Reparació de la teulada del portal del claustre de La Seu Vella de Lleida.

Textos Documentals

La documentació cita:

  • Gº Colls

1367. [Gº Colls e son fill adobaren la teulada desu lo portal dla claustra].

ACL. Vol. 43. Ll.O. Any 1367, f. 24v. (Edició: ALONSO, 1976, p. 38).

Text: Verónica Abenza

Bibliografia

ALONSO 1976: 35-38; ARGILÉS 1999: 111.