PENAFRETA, Pere de

Marc Temporal

Documentat entre 1259 i 1286

Marc Geogràfic

Catalunya (Lleida)

Tècniques

Arquitectura

Perfil i debat historiogràfic

[Petro de Pena Freyta; Petro de Penafreyta; Petrus de Pennafreita; Petro de Penafreta]

Mestre d’obres de la catedral de Lleida des d’una data incerta (1250?) fins l’any 1286, any de la seva mort i enterrament al claustre. El seu nom és conegut gràcies a la làpida sepulcral conservada a la porta de les Fonts del claustre de la Seu Vella, on consta que el mestre (magisteri operis) Pere de Penafreta va deixar fundat un aniversari i una capellania per oficiar per la seva ànima. El 1259 li va ser atorgada per Jaume I la torre de Besora, bastió defensiu de la Suda i alguns anys més tard (1273), el mateix monarca li entregava una cantera situada al costat de l’esmentada torre.

La historiografia està d’acord en atribuir a Pere de Penafreta el bastiment del gran cimbori que corona el temple, el cobriment de les naus (LLADONOSA 1970; FITÉ 2003), l’acabament de la façana principal, així com l’inici de les obres del claustre (BERGÓS 1928; MACIÀ-RIBES 2003; ARGILÉS 1991). Recordem que la Catedral era consagrada el 1278, quan restaren finalitzats tots els murs perimetrals i potser s’estaven enllestint els darreres trams de les voltes de creueria de les naus, sota la seva direcció. Malgrat tot, no existeix consens sobre la data d’inici de Penafreta al capdavant de les obres de la catedral. L'any 1264 trobem documentat a mestre Mateu, a qui possiblement seguiria en la direcció Pere de Penafreta (ARGILÉS 1991; ALONSO 1983), mentre que altres autors avancen l’inici del  seu mestratge fins al 1250 (MACIÀ-RIBES 2003).

Considerat com l’introductor del llenguatge gòtic a l’obra de la Seu, Penafreta formava part d’una nissaga de mestres d’obra i picapedrers que tingueren a llur cura el castell del Rei: Ramon (documentat el 1297), Pere (documentat el 1312) i Domènec de Penafreta, fills i néts respectivament del primer Penafreta. És possible que el seu fill Ramon i el seu nét Pere esdevinguessin projectistes del nou claustre (FITÉ 2003; ARGILÉS 1991), engegat entre la fi del segle XIII i el començament del XIV. Un germà del segon Pere de Prenafeta, anomenat Domènec, encara era mestre del Castell del Rei el 1315 i potser mestre d’obra de la Seu. 

Obres

Catedral de Santa Maria de Lleida, la Seu Vella

Textos Epigràfics

Làpida sepulcral de Pere de Penafreta, 1286. Porta de les Fonts, claustre de la Seu Vella de Lleida.

Pedra -varietat del tipus Vinaixa-, amb les lletres gravades i policromades en negre i roig (41 x 74 x 9 cm):

ANNO DOMINI M CC KXXXVI

XI KALENDAS OCTOBRIS OBIIT PETRUS DE PENNAFREITA

MAGISTER OPERIS HUIUS ECCLESIAE QUI CONSTITUIT SIBI

ANIVERSARIUM XV SOLIDORUM ET UNAM CAPELLANIAM

IN HAC SEDE ASIGNAVIT CXX SOLIDOS CENSUALES CUIUS

ANIMA REQUIESCAT IN PACE

El dia 21 de setembre de l’any del Senyor 1286, morí Pere de Prenafeta, mestre de l’obra d’aquesta església, el qual constituí per a ell un aniversari 15 sous i una capellanía en aquesta seu, a la qual assignà 120 sous censals. La seva ànima descansi en pau.

Textos Documentals

  • 17 de novembre de 1259, Lleida – Documentat com ‘Petro de Pena Freyta’:

El rey Jaime I concede en franco alodio la torre de Besora situada junto a la Suda a Pere de Prenafreta, y se reserva para si la cantera existente en el patio contiguo a dicha torre. ACA, Cancillería, Pergamino 1586 (edició: MIRET I SANS, 1918, p. 295).

  • 5 de maig de 1273, Lleida- Documentat com ‘Petro de Penafreta’:

El rey concede a Pere de Prenafeta la cantera existente en el patio contiguo a la torre de Besora, que ser reservó para si en la donación que hizo de dicha torre con anterioridad al referido Pere de Prenafeta. ACA, Cancillería, Pergamino 2158 (edició: MIRET I SANS, 1918, p. 481).

Text: Carles Sánchez

Bibliografia

ROCA I FLOREJACHS 1911: 82; MIRET I SANS 1918: 295; BERGÓS 1928: 21; LACOSTE 1975: 276-277; ALONSO GARCÍA 1976: 20; MATEU IBARS 1976: 85-88; MATEU IBARS 1982: 231-234; TARRAGONA 1982: 267-268; ALONSO 1983: 164-169; DALMASES-PITARCH 1986: 110; ESPAÑOL 1991: 184-186; ESPAÑOL 1996: 442-453; TARRAGONA 1996: 312-313; MACIÀ 1997: 145; FRANKL 2002: 234; FITÉ 2003: 52; MACIÀ-RIBES 2003: 84.