VILAPLANA, Nadal de

Marc Temporal

Documentat entre 1361 i 1362

Marc Geogràfic

Lleida (Catalunya)

Tècniques

Forjador

Perfil i debat historiogràfic

[nadal de vilaplana ferrer]

Nadal de Vilaplana es documenta com a ferrer, per bé que, el terme s’utilitzava per designar els forjadors. En concret, es registra la seva participació en els treballs del portal major del claustre de La Seu Vella de Lleida (ALONSO, 1976).

Obres

Obres documentades

  • Treballs de forja del portal major del claustre de La Seu Vella de Lleida.

Textos Documentals

La documentació cita:

  • nadal de vilaplana ferrer

1361-1362. [(...) nadal de Vilaplana ferrer (...)].

ACL. Vol. 44. Ll.O. Anys 1361-1362, f. 41v. (Edició: ALONSO, 1976, p. 36).

Text: Verónica Abenza

Bibliografia

ALONSO 1976: 34-36; ARGILÉS 1999: 34.