FRATER BERNARDUS

Marc Temporal

Activitat documentada entre 1238 - 1256 ( † el 11 de març de 1256)

Marc Geogràfic

Catalunya (Tarragona)

Tècniques

Arquitectura

Perfil i debat historiogràfic

Es tracta del primer arquitecte de la catedral de Tarragona amb nom conegut. Aquest apareix al necrologi de la Seu de Tarragona, on es mencionat com Fr. Bernardus magisteri operis ecclesiae. La historiografia està d’acord en situar els seus treballs durant l’arquebisbat de Pere d’Albalat (1238-1254), essent Raimundus de Miliano l’administrador (operarius) encarregat de l’administració de l’obra.

Obres

Catedral de Tarragona

Textos Documentals

Necrologi de la catedral de Tarragona: Eodem die anno MCCLVI obiit frater Bernardus magister operis ecclesie [A 11 de març de 1256 morí el frare Bernat, mestre d’obres de l’església].

Text: Carles Sánchez Márquez

Bibliografia

LLAGUNO Y AMIROLA 1829: 26; MORERA LLAURADÓ 1903: 35; PUIG I CADAFALCH- FALGUERA- GODAY 1918: 53; SANÇ CAPDEVILA, 1935: 15; DALMASES-PITARCH 1986: 104; LIAÑO 1987: 106-104; LIAÑO 2002: 72.