MANDIL, Vidal Jacob

Marc Temporal

Documentat el 8 de febrer de 1385

Marc Geogràfic

Catalunya (Barcelona)

Tècniques

Brodat en or i seda

Perfil i debat historiogràfic

Cal situar Vidal Jacob Mandil, jueu de Barcelona, el 8 de febrer de 1385, com ja en féu ressò Puiggarí, en motiu de la seva qualitat de brodador d’or i seda. 

Textos Documentals

“brodator auri et sirici” (8 de febrer de 1385)

Text: Laila Monge Simeón

Bibliografia

PUIGGARÍ 1880: 276; VIÑAZA 1889: 93; FLORIANO CUMBREÑO 1942: 51; RÀFOLS FONTANALS 1951: 667.