MORELLÓ, Jaume

Marc Temporal

Documentat entre 1361 i 1363

Marc Geogràfic

Lleida (Catalunya)

Tècniques

Fuster

Perfil i debat historiogràfic

[johan morelo fuster, Morelo fuster]

Entre els anys 1361 i 1363, Jaume Morelló es documenta en relació als treballs de fusteria que s’estaven portant a terme al portal major del claustre, així com a la Llotja del portal de la Seu Vella de Lleida (ALONSO, 1976).

Obres

Obres documentades

  • Treballs de fusteria del portal major del claustre i de la Llotja del portal de La Seu Vella de Lleida.

Textos Documentals

La documentació cita:

  • Johan morelo Fuster
  • Morelo fuster

1361-1362. [(...) Morelo fuster].

ACL. Vol. 44. Ll.O. Anys 1361-1362, f. 44v. (Edició: ALONSO, 1976, p. 36).

1362. [Johan morelo Fuster (…)].

ACL. Vol. 43. Ll.O. Any 1362, f. 6r. (Edició: ALONSO, 1976, p. 37).

Text: Verónica Abenza

Bibliografia

ALONSO 1976: 36-40; ARGILÉS 1999: 34.