NINOT, Jaume

Marc Temporal

Documentat entre 1361 i 1363

Marc Geogràfic

Lleida (Catalunya)

Tècniques

Fuster

Perfil i debat historiogràfic

[jac ninot fusterNinot fuster, jachme ninot fuster]

Jaume Ninot es documenta per primera vegada en relació al treball de les portes de l’armari del retaule major de la Seu Vella de Lleida. Específicament, es coneix que el 6 de desembre del 1361/1362 el fuster rebia 5 sous per les frontisses de les esmentades portes, 21 diners pel treball de les mateixes i 4 diners per clavar lo portal d’aquestes portes (ARGILÉS, 1999). Més endavant, es coneix col·laborà en els treballs de fusteria del portal major del claustre i la Llotja de Ponent. En particular, s’encarregarà del muntatge dels andamis i les cimbres  per als arcs del claustre (ALONSO, 1976).

Obres

Obres documentades

  • Frontisses de les portes de l’armari del retaule major de La Seu Vella de Lleida.
  • Portes de l’armari del retaule major de La Seu Vella de Lleida.
  • Obres de fusteria del portal major del claustre i de la Llotja de Ponent de La Seu Vella de Lleida.

Textos Documentals

La documentació cita:

  • jac ninot fuster
  • Ninot fuster
  • Jachme ninot fuster

1361-1362. [(...) jac ninot fuster (...)].

ACL. Vol. 44. Ll.O. Anys 1361-1362, f. 33v. (Edició: ALONSO, 1976, p. 36).

1361-1362. [(...) frontisses per larmary dl realute. Fer portes noves al armary (...) Ninot fuster].

ACL. Vol. 44. Ll.O. Anys 1361-1362, f. 41r. (Edició: ALONSO, 1976, p. 36).

1363. [(...) jachme ninot fuster].

ACL. Vol. 43. Ll.O. Any 1363, f. 25r. (Edició: ALONSO, 1976, p. 37).

1363. [(...) diumene a XXIII dies de deembre foren pagats an jachme ninot fuster q tranquare les finestres dls senys e les finestres dla cambra dl sonador (...)].

ACL. Vol. 43. Ll.O. Any 1363, f. 31v. (Edició: ALONSO, 1976, p. 37).

 

Text: Verónica Abenza

Bibliografia

ALONSO 1976, p. 33-37; ARGILÉS 1999: 34-35.