SANXO, Pere

Marc Temporal

Documentat en 1363

Marc Geogràfic

Lleida (Catalunya)

Tècniques

Orfebreria

Perfil i debat historiogràfic

[pere sanxo argenter]

Pere Sanxo fou documentat l’any 1363 per la seva intervenció en la reparació d’alguns encensers de plata que formaven part del mobiliari litúrgic de La Seu Vella de Lleida (ALONSO, 1976).

Obres

Obres documentades

  • Encensers de plata de La Seu Vella de Lleida.

Textos Documentals

La documentació cita:

  • pere sanxo argenter

1363. [(…) pere sanxo argenter p adob insensaris (...) Iuste salvat].

ACL. Vol. 43. Ll.O Any 1363, f. 39v. (Edició: ALONSO, 1976, p. 37).

Text: Verónica Abenza

Bibliografia

ALONSO 1976: 35-37.