VALLS, Domingo

Marc Temporal

Documentat entre el 6-9-1366 (23-9-1359?) i el 18-5-1402 (†. c. 1409?)

Marc Geogràfic

Catalunya (actiu a Tortosa)

Tècniques

 • Pintura sobre fusta
 • Pintura mural
 • Pintura sobre pergamí
 • Pintura sobre paper

Perfil i debat historiogràfic

A jutjar pels documents, el pintor Domingo Valls degué desenvolupar la seva carrera a Tortosa (Baix Ebre). La primera notícia que se’n coneix és de 1366, moment en què ja és actiu professionalment, tot i que sabem que ja l’any 1359 un tortosí anomenat Domingo Valls comprava una casa. La darrera noticia sobre la seva activitat professional és de 1402, si bé convé tenir presents un seguit de documents que al·ludeixen a almoines a un Domingo Valls, que passava gran fretura, i a l’esposa d’aquest, eixida de seny, fins a 1409. Sembla que Valls estigué principalment ocupat amb treballs pictòrics menors, molts dels quals per al Consell de la Universitat de Tortosa, per bé que mai ostentà el càrrec de “pintor del Consell”, creat el 1394. En canvi, sí que exercí, almenys entre 1377 i 1385, com a custodi del castell reial de Tortosa, motiu pel qual segurament en la documentació reial apareix com a pintor de Tortosa i de casa nostra. A banda d’aparèixer ocupat en tasques extra artístiques, Domingo Valls també està documentat com a pintor de retaules. Com a mínim en pintà un parell per a Tortosa, a més del que realitzà per a la població d’Albocàsser (Alt Maestrat) i que amplia puntualment el seu marc d’acció a l’àmbit de la diòcesi de Tortosa, que comprenia (i encara comprèn) territoris de Catalunya, Aragó i València.

El descobriment documental del pintor Domingo Valls quedà plasmat en les publicacions de Marià Galindo (1913) i de Federico Pastor (1915, 1919 i 1925), que exhumaren alguns documents tortosins, i en les de Sanchis Sivera (1913), Rubió i Lluch (1921) i Sanpere i Miquel (1924), que donaren a conèixer alguns documents de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, entre els quals la famosa carta del 3 de gener de 1373 en què el rei Pere el Cerimoniós titlla el pintor Llorenç Saragossà com lo millor pintor que en aquesta ciutat [Barcelona] sia. Aquest document, que mostra Domingo Valls realitzant un retaule per a la parroquial d’Albocàsser, serví com a fonament a Ch. R. Post (1930) per atribuir-li hipotèticament el Retaule dels sants Joans d’Albocàsser, conservat a l’església de Sant Joan de l’esmentada vila, la pedra de toc al voltant de la qual, poc a poc, se li bastí un catàleg voluminós. Exceptuant les reserves de Gudiol Ricart (1955), aquesta hipòtesi fou àmpliament acceptada per la crítica fins que A. José i Pitarch (1980) la refusà per incompatibilitat cronològica entre els documents del pintor i l’estil de les obres que se li assignaven. Des de llavors, Valls ha deixat de tenir una personalitat artística definida i ha tornat a ser, com abans de 1930, un pintor únicament conegut a través dels documents. Recentment R. Alcoy (2003) l’ha considerat un candidat important a l’hora d’assumir la factura de la taula del Sant Enterrament conservada a la catedral de Tortosa. Tanmateix desconeixem l’estil d’aquest pintor, atès que de la seva mà sembla que només han pervingut alguns escuts dels llibres de comptes de la ciutat, tal i com han indicat els darrers estudis sobre el pintor d’Antoni José i Pitarch (2003 i 2004) i Jacobo Vidal, que han donat a conèixer nous documents.

Obres

Obres documentades

Els documents atorguen a Domingo Valls l’autoria dels següents retaules desapareguts:

 • Retaule de sant Antoni Abat i sant Antoni de Pàdua per a l’altar de la confraria de pagesos del convent de Santa Clara de Tortosa (1366)
 • Retaule per a la parroquial Albocàsser (1373-1375)
 • Post del portal del Coll de Sant Joan, Tortosa (1398)

Els documents també atorguen a Domingo Valls la responsabilitat sobre les següents tasques:

 • Pintura dels capitells de l’arxiu de la Casa de la ciutat de Tortosa (1370)
 • Pintura de brandons (entre 1379 i 1402), principalment per a la festa del Corpus, i de dues brandoneres petites (1380 i 1394)
 • Mostres i pintura d’escuts per a diversos suports (brandons, pal·lis, llibres, etc.) (entre 1381 i 1402)
 • Pintura dels bordons del pal·li per a les entrades reials de Sibil·la de Fortià i Violant de Bar a Tortosa (1381 i 1382 respectivament)
 • Figures del portal del Romeu, Tortosa (1385)
 • Pintura de dos evangelis (1386)
 • Pintura de les finestres de les capelles de sant Pere i de sant Pau de la girola de la catedral de Tortosa (1386-1387)
 • Pintura i reparació de la imatge de la Marededéu del portal de l’Olivar, Tortosa (1387)
 • Llàntia de vidre de Damasc (1387)
 • Pintura de les parets, fulles i capitells del portal del Coll de Sant Joan, Tortosa (1398)

Comitents

 • Consell de la Universitat de Tortosa
 • Jurats d’Albocàsser
 • Capítol de la catedral de Tortosa

Textos Documentals

Documentat amb seguretat entre 1366 i 1402, principalment com a Domingo Valls en la documentació en català [en ocasions Vals, Vayls o Vall] i com a Dominicus Valls en la documentació en llatí. Documents recollits per la historiografia.

 

Text: Cèsar Favà

Bibliografia

GALINDO 1913; SANCHIS SIVERA 1913: 71; PASTOR I LLUÍS 1915: 38; PASTOR I LLUÍS 1919: 149; RUBIÓ I LLUCH II 1921: doc. CLXXIV; GALINDO 1922: 74-75; SANPERE I MIQUEL 1924: 316-318; GUDIOL I CUNILL 1924: 215-216; PASTOR I LLUÍS 1925: 43-44; GUÉ TRAPIER 1930: 1-18; POST III 1930: 112-118, fig. 294 i 295; POST IV-II 1933: 600-602, fig. 204; POST V 1934: 292-295, fig. 88-89; SARALEGUI 1934: 167-175; POST VI-II 1935: 568-572, fig. 251-252; SARALEGUI 1935: 47-56; GUDIOL RICART 1936: 37; POST VII-II 1938: 793-796, fig. 306-308; POST VIII-II 1941: 652-653, fig. 302; POST IX-II 1947: 772-773, fig. 317; GUDIOL RICART 1955: 86. fig. 63; BAYERRI VIII 1959: 582-584; LACLOTTE 1963: 107, cat. núm. 34 i 35; LLONCH 1975: 26, 51, 169, 177, 181, 190; JOSÉ I PITARCH 1980: 58-59; JOSÉ I PITARCH 1980: 92-93; YARZA et al. 1982: 255-257, núm. 87; GUDIOL -ALCOLEA 1986: 60 i 109; MASSIP 1987: 10, n. 4; DÍAZ - OLUCHA 1991: 29, doc. 2; ALCOY 1998: 217; ALCOY 2003: 14; JOSÉ I PITARCH 2003; VIVES 2003: 259; JOSÉ I PITARCH 2004: 20-43; ALCOY - BUTTÀ 2005: 223; VIDAL II 2006, doc. 458, 463, 464, 467, 468-471; ALMUNI I 2007: 132 i làm. XXXV; ALMUNI II 2007:768-769, doc. 70; DOMÈNECH 2008: 204; MOLINA 2008: 199, n. 103; ALCOY 2010: 89; VIDAL 2010; VIDAL 2011: 28-32, docs. 13, 15, 16, 22, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 100, 101, 102, 107, 108, 110, 113, 114, 115, 118, 121, 124, 125, 131, 133, 139, 142, 144, 148, 153, 155, 161, 162, 163, 167.