IOHANNES, Pintor

Marc Temporal

Segona meitat del segle XIII

Marc Geogràfic

Ribagorça (administració catalana i aragonesa)

Tècniques

Pintura al tremp, guix recobert de làmina d’estany i colradura

Perfil i debat historiogràfic

La figura de Iohannes sorgeix de la inscripció IOħS PINTOR ME FECIT, (El pintor Iohannes em va fer), visible al bisell inferior del marc del frontal de Sant Martí de Gia, que avui es conserva al MNAC (3902). Aquest frontal d’altar és una de les peces relacionades amb el grup d’obres d’art sacre conegut com a Taller de la Ribagorça (també conegut com a Taller o Escola de Roda d’Isàvena o de Lleida). Es tracta d’un conjunt de peces, majoritàriament frontals d’altar, que procedeixen de diverses esglésies de la Ribagorça, una comarca dividida actualment entre les administracions de Catalunya i Aragó.

Aquesta inscripció ha estat àmpliament citada i referenciada en la historiografia, donada l’escassetat de paral·lels que hi puguin ser posats en relació. El debat historiogràfic a l’entorn de la figura de Iohannes ha estat especialment centrat en el paper que aquest hauria pogut tenir dins del taller i en quines serien les peces que se li podrien atribuir. S’acostuma a considerar que Iohannes hauria pogut ser el cap del taller (GUDIOL I CUNILL 1928 o CARBONELL et al. 1997) i el possible autor de la majoria de les obres que s’hi han relacionat (POST 1930 [1970] o CARBONELL-LAMOTHE 1974). D’altra banda, cal indicar que també s’ha parat atenció a la presència de la fórmula pintor, ja romànica, enlloc de la llatina pictor, la qual es correspondria amb la llengua emprada per a la resta d’inscripcions visibles al frontal (AINAUD 1989). Per alguns autors (COOK 1929), la presència d’aquesta signatura podria ser un indici de la possible datació tardana de la peça. En aquest sentit, s’ha interpretat que la inscripció portaria implícita la valoració de la feina de l’artífex.

Fins fa poc temps, aquesta inscripció havia estat considerada de manera aïllada i es creia que el frontal de Gia era l’única de les peces del taller que havia estat signada. No obstant, un estudi recent portat a terme per Montserrat Pagès (PAGÈS 2011), ha permès concloure que el frontal de Santa Maria de Cardet (MNAC 3903) també comptaria amb la signatura de Iohannes, tot i que conservada de manera parcial sota la fórmula [I]OH[ANNES] PIN[TOR]. Aquesta inscripció doncs, seria equiparable amb l’existent al frontal de Gia i es trobaria emplaçada també al centre del bisell inferior del marc del frontal.

Obres

  • Frontal de Sant Martí de Gia (MNAC 3902)
  • Frontal de Santa Maria de Cardet (MNAC 3903)

Comitents

A la part superior del marc del frontal de Gia, són visibles dos escuts amb els campers completament esborrats que podrien haver contingut algun tipus de representació heràldica que es podria haver referit a uns hipotètics comitents. 

Textos Epigràfics

  • IOħS PINTOR ME FECIT (el pintor Johannes em va fer). Frontal de Sant Martí de Gia.
  • [I]OH[ANNES] PIN[TOR]. Frontal de Santa Maria de Cardet.

 

Text: Marta Bertran

Bibliografia

GUDIOL I CUNILL 1928: 7; COOK 1929: 20; POST 1930 [1970]: 272; CARBONELL-LAMOTHE 1974: 76; SUREDA 1977: 247; BORRÁS-GARCÍA 1978: 400-405; AINAUD 1989: 107-113; CAMPS 1992: 193; PAGÈS 1992: 189-190; GARCIA 1993: 354; GONZÁLEZ 1994: 392-393; CARABASSA 1996: 275-276; CARBONELL et al. 1997: 162-163; PAGÈS 2011: 203-211; CASTIÑEIRAS 2012a: 83-87; CASTIÑEIRAS 2012b: 15-30.