Artista Autògraf

Artistes o artesans que firmen les seves obres i que, per tant, exposen el seu nom al públic en la seva mateixa creació. Són molt escassos i es localitzen, especialment, en l’àmbit de l’escultura monumental, la miniatura i la pintura sobre taula. En algunes ocasions, aquests noms poden resultar imprecisos perquè podrien fer al·lusió tant a l’artista com al patró o comitent. 

ALEXANDER, Magister

  • ca. 1195-1210

BIANYA, Ramon de

  • Finals del segle XII- primer quart del segle XIII

CADELL, Arnau

  • ca. 1180-1221

IOHANNES, Pintor

  • Segona meitat del segle XIII

MIRUS

  • ca. 1170-1180