Vocabulari Professional

Comprèn un Thesaurus de termes relatius tant a l’exercici de l’activitat professional com al seu reconeixement per part de la societat. En alguns casos es tracta de termes que poden induir a l’equívoc i que per tant convé explicar i traslladar correctament al nostre llenguatge contemporani. Les firmes d’artistes, els contractes d’obra, els testaments, les transaccions econòmiques, els tractats professionals o les cròniques proporcionen les bases d’aquest llenguatge professional o corporatiu. No obstant, s’incorporen també termes propis de la historiografia actual per poder entendre el complex exercici de l’activitat i la producció artística medieval.