XXV Seminari de Romànic

Posted in Research Activities

2cara a

Next 2 July 2016 the XXV Seminari de Romànic: "El Sant Sepulcre de Palera, el culte a la creu i la memòria de Terra Santa a Catalunya", organized by the Associació Amics de Besalú, in collaboration with the research projects MICINN HAR2011-23051 Magistri Cataloniae, MICINN HAR2015-63883-P Magistri Mediterranei, the Fundació del Sant Sepulcre de Palera and the Museu Nacional d'Art de Catalunya, will be held. Manuel Castiñeiras, Verónica Abenza i Carles Sánchez will give the following talks:

M. Castiñeiras: "El Sant Sepulcre de Palera, el culte a la creu i la memòria de Terra Santa a Catalunya. segles XI-XIII".

V. Abenza: "Arsenda i Arnau Mir de Tost: dels passos perillosos als camins sants".

C. Sánchez: "Els Ordes militars i l'art de la Catalunya Nova".

Place and Date: Sala polivalent Sant Sepulcre de Palera. 2 July 2016.

Link to the program