ÍNDEX MAGISTRI CATALONIAE

                                       

 

 

 

ARTISTA AUTÒGRAF    |    ARTISTA DOCUMENTAT    |    MESTRE    |    TALLER  |  TERMES

 

 

   

 

L’Índex MAGISTRI CATALONIAE és un diccionari virtual d’artistes actius a Catalunya i als territoris de la seva influència entre els segles XI-XV. Encara que el seu principal objectiu es aplegar els artistes i mestres nascuts al territori històric de Catalunya s’ inclouen també altres artistes que treballen en el principat durant aquest període. Es tracta d’una eina de suport que pretén contribuir a un millor coneixement de la rica activitat artística dels mestres i tallers dels períodes romànic i gòtic en aquesta vessant del Mediterrani, així com de les fluides relacions que varen tenir lloc en aquest context, incrementades per l’espectacular expansió de la Corona d’Aragó als segles baix medievals.

Tanmateix, no es vol crear només un llistat biogràfic dels noms d’aquests artistes, sinó també facilitar una reflexió sobre el seu estatus professional i l’evolució de la seva condició social, i al mateix temps l’ànalisi del seu vocabulari professional. Per això, es tenen en compte els treballs precedents de J. F. Ràfols, J. P. Verrié o J. Yarza, així com l’abundant i rica historiografia desenvolupada a Catalunya, especialment durant les darreres dècades. A més a més, des d’un punt de vista epistemològic, treballs ja clàssics com el de S. Moralejo, “Artistas patronos y público en el arte del Camino de Santiago” (Compostellanum XXX, 3-4-, 1985, 395-430) o reflexions metodològiques d’autors com E. Castelnuovo, P. C. Claussen, M. Monica Donato, A. Lidov, M. Bacci o L. Battaglia Ricci han contribuït a conformar el nostre horitzó d’expectatives en relació a la qüestió del món de l’artista medieval i els conceptes d’autoria i de creació.

La classificació proposada per l’Índex MAGISTRI CATALONIAE, en aquesta primera fase dedicada a l’artista medieval, es regeix per tres apartats: en primer lloc els artistes amb nom identificat, on es distingeix clarament a l’artista autògraf de l’artista documentat, a continuació els artistes anònims o atribuïts i, finalment, el vocabulari professional.

La informació de cadascuna de les veus o entrades que conformen aquest índex digital està desenvolupada seguint bé l’estructura d’una entrada d’artista, bé la d’una entrada de vocabulari, especialment dissenyades per a satisfer els objectius principals d’aquest projecte de recerca.

MAGISTRI CATALONIAE constitueix doncs un primer estadi en l’estudi del tres agents –artistes, patrons i públic– que defineixen la gènesi i la producció de l’obra d’art medieval. En un futur proper aquesta eina serà completada amb un segon índex dedicat a la prosopografia dels comitents, així com al vocabulari de la recepció del fet artístic per part del públic. L’Índex Magistri Cataloniae està realitzat per membres de l’equip del projecte, així com per investigadors externs a qui agraïm la seva col·laboració. 

Entrada d’artista

barra01

Marc temporal    Marc geogràfic    Tècniques    Perfil i debat historiogràfic    Obres    Comitents    Textos Epigràfics    Textos Documentals    Bibliografia

 

Entrada de vocabulari

   barra02 

      Definició           Testimonis           Activitat i consideració social           Iconografia           Bibliografia

 

Índex Magistri Cataloniae - Entrades work in progress 

 

ACEITUNI, Juçi

 • Documentat entre el 1368 i el 1385

ALEXANDER, Magister

 • ca. 1195-1210

ALL, MESTRE D'

 • Segon i tercer quart del segle XV

AQUILANIU

 • Documentat en 1367

ARNALDUS

 • Primera meitat del segle XII.

ARNALLI, BERNARDUS

 • Segle XII

AVOLI

 • Segle XI

BARUTA, Antoni

 • Documentat el 14 de gener de 1394

BERTRAN, Joan

 • Actiu durant el segon quart del segle XV

BERTRAN, Pere

 • Documentat entre 1383 i 1402

BERTRAN, Pericó

 • Actiu entre finals del segle XIV i inicis del segle XV

BIANYA, Ramon de

 • Finals del segle XII- primer quart del segle XIII

BURNAND, Mestre De

 • Segon quart o mitjans del segle XII

ÇA PLANA, Berenguer

 • Finals del segle XIV i inicis del XV

CADELL, Arnau

 • ca. 1180-1221

CASALDAROS, Jaume

 • Documentat a l’octubre i desembre de 1394

CASESNOVES, MESTRE DE

 • ca. Finals del segle XI- primera meitat del segle XII

COLLS, Gº

 • Documentat en 1367

COMA, Berenguer de

 • Documentat en 1222

COMA, Mateu de

 • Documentat en 1264

COMA, Pere de

 • Documentat entre 1180 i 1220

ESTEVE, Joan

 • Documentat en 1363

FARRAY

 • Documentat en 1367

FEDANTIUS

 • Segle XI

FENOLLAR, MESTRE DE

 • ca. 1125-1150

FRATER BERNARDUS

 • Activitat documentada entre 1238 - 1256 ( † el 11 de març de 1256)

GENER, Guerau

 • Nascut 1368/1369- † abans del 16/7/1411

GERB, MESTRE DEL

 • Darrer terç del segle XIV- inicis del segle XV

GUALTERUS

 • Segon quart del segle XI

HUGUET, Mestre

 • Documentat entre el 27 de desembre de 1401 i el 7 de març de 1437 († abans del 9 d’octubre de 1438)

IOHANNES, Pintor

 • Segona meitat del segle XIII

LAMBARD, Ramon

 • Documentat entre 1174 i 1187 (m. abans de 1195)

MANDIL, Vidal Jacob

 • Documentat el 8 de febrer de 1385

MATES, Joan

 • Documentat des del 12 de juliol de 1391- † entre el 29 d’agost i l’1 de setembre de 1431

MESTRE PERO

 • A Portugal, entre ca.1325 -1345 (documentat només entre el 1334 i el 1337)

MILIANO, Raimundus de

 • Documentat entre el 1246 i el 31 desembre 1266

MIRUS

 • ca. 1170-1180

MONTBRAY, ALOY DE

 • ca. 1300 - † ca. 1382

MORELLÓ, Jaume

 • Documentat entre 1361 i 1363

MULET, Domènec

 • Documentat el 1371

MUR, Ramon de

 • Documentat entre 1412-1435

NINOT, Jaume

 • Documentat entre 1361 i 1363

OBICIÓ, Berenguer

 • Documentat entre 1203 i 1222

OLLER, Antoni

 • Actiu a mitjans segle XV

OLZINA, Marc

 • Primera meitat del segle XV, documentat entre 1418 i 1444

ORTONEDA, Pasqual

 • 1421/1423-1460

PEDRET, Mestre de

 • ca. 1090-1117

PENAFRETA, Berenguer de

 • Mitjans del segle XIII

PENAFRETA, Pere de

 • Documentat entre 1259 i 1286

PERPINYÀ, Bartomeu de

 • Finals del segle XIII

RIBAGORÇA, Taller de la

 • Segona meitat del segle XIII

ROSSELLÓ, MESTRE DEL

 • c.1420 –1440

SADURNÍ, Miquel Guillem

 • Actiu a la segona meitat del segle XV

SANT JOAN, Pere de

 • Documentat entre 1396 i el 15 d’abril de 1431

SANXO, Pere

 • Documentat en 1363

SIMON, Diego

 • Documentat el 14 d’octubre de 1450

TARBA, Pere de

 • Documentat en 1363

TERRASSA, MESTRE DE

 • ca. 1180-1190

VALL, Pere

 • Documentat entre 1405 i 1411

VALLS, Domingo

 • Documentat entre el 6-9-1366 (23-9-1359?) i el 18-5-1402 (†. c. 1409?)

VERGÓS I, Francesc

 • Documentat entre 1407 i 1417

VERGÓS I, Jaume

 • Documentat entre 1425 i †1460

VERGÓS II, Francesc

 • 1417 – ca. 1452

VERGOS II, Jaume

 • ca. 1424 – †1503

VERGÓS, Pau

 • Documentat entre 1463/1465 i 1495

VERGÓS, Rafael

 • Documentat entre 1463/1465 i 1500

VILAPLANA, Nadal de

 • Documentat entre 1361 i 1362